ساخت کانتین آریا با درب آلمنیوم

نمونه کانتین آریا با درب آلمنیوم با زیر بند ترک ولوازم جانبی اوریجینال کانتینر آریا ..ساخت انواع کانتینر کف .تیغ.بغل دار.. چادری ساده ..بغل کشوی ..تمام ریلی تمام المنیومی با زیر بندی ترک با لوازم جانبی اوریجینال به روز در خدمت تمام اقشار کشور بوده