طراحی هال و نشیمن خصوصی

طراحی نشمین خصوصی
کارفرما : جناب گریوانی
موقیعت : بجنورد
سبک کار : مدرن
طرح کاعذ دیواری گروه دکو وال بجنورد استفاده شده
کار TV WALL از MDF طرح چوب بهره مند گردید
نوع پردازی سبک مدرن روز
مبلمان سعی شده از نوع مدرن راحتی طرح چرم بافت دار بهره مند گردد
نوع شومینه یا اجاق به کار رفته از گروه آژیانه تهران به کار رفته شده .
میز عسلی های کنار گوشه ها که گلدان ها بر روی آنها قرار دارد و جلوی مبلمان قرار دارد از نوع مدرن و به همراه مبلمان از گروه مبلمان ریحانی بجنورد مورد استفاده قرار گرفته است .
هالوژن هایی در قسمت TV WALL ملاحظه می کنید از کریستالی مورد استفاده قرار گرفته است
درب کمدی TV WALL و قسمت بدنه پایینی TV WALLاز نوع MDF هلایگس مورد استفاده قرار گرفته است
و نوع پردازی و سبک طراحی و دل باز بودن این طرح باعث شده طرح خاصی به نظر برسد
طرح کف از نوع سرامیک باشه از گروه بازرگانی حمزانلویی مورد استفاده قرار گرفته است
برای جدا کردن فضای نشمین خصوصی اعضای خانواده قسمت هال و پذیرایی از قفسه کتابخانه دکوراتیو مورد استفاده گرفته است
طرح فرش مورد استفاده از گروه فرهی بجنورد استفاده گرفته است.
رنگ بندی که دقت که کنید باعث جذابیت بیشتر به طرح شده