ساخت و قیمت المان نوروزی ماهی

ارتفاع ۲ متر

طول ۲.۵

فایبرگلاس با شاسی فلزی

رنگ اتومبیلی