ساخت استخرهای سنگی و غارهای استخر دار

طراحی و نظارت و اجرای استخرهای تخصصی ساحلی نمکی استخر دارو صخره ای و آبنما های لاکچری
جزیره ژاپنی و آبشارهای سنتی و سرسره های سنگی