صندلی معلق لمیده دونفره

یووی قابل شستشو مقاوم در برابر گرما وسرما پایه وکفی قابل جدا شدن دارای پیچ تنظیم پارچه تشک پارچه مبلی درجه یک الیاف داخل تشک ویسکوز درجه یک