شهر خود را انتخاب کنید

قیمت یخساز هدیکو ۳۰ کیلوی

یخساز هدیکو
نمایندگی فروش محصولات هدیکو
فروش انواع یخساز ۱۵ کیلوی آب دستی
۲۰کیلوی متصل به آب شهری دارای آیس کراش
۳۰ کیلوی متصل به آب شهر و مخزن ۲۰ لیتری
۵۰ کیلوی متصل به آب شهر
۸۰ کیلوی
با ضمانت یک ساله و خدمات پس از فروش