بادام کره گیری ممتاز آستانه

بادام کره گیری ممتاز آستانه
از تولید ب مصرف انواع بادام زمینی آستانه اشرفیه درجه یک واعلا.
بادام زمینی تفت داده شده مخصوص کره گیری
بادام زمینی درشت و یکدست خوش خوراک
ارسال ب سراسر ایران
هدف ما رساندن محصولاتمان بدون واسطه ب دست مصرف کننده میباشد