قیمت سایبان چتری 3 متری

سایبان ۳ونیم متری قطر. مدل ۸ضلعی
پایه و زیر سقف آلومینیوم
ضدزنگ ومحکم
۵حالت
قابلیت تنظیم سایه
قابلیت چرخش360.