تعمیر اسپلیت ال جی

دستگاه عیب یابی ودر حد امکان در محل تعمیر انجام میشود.
نصب اسپیلت همه مارک، تعمیرات، شارژ گازو لوله کشی داخلی اسپلیت ساختمانهای تازه ساخت. فعالیت در نمایندگی مجاز به عنوان نصاب اسپیلت در مارکهای ال جی،سامسونگ انجام می شود.