میز عسلی سینی

میز عسلی دو طبقه با چوب طبیعی صنوبر طرح سینی
دارای 20 طیف رنگ
جنس پایه ها میلگرد ساده و رنگ دلخواه شما