آلوی برگ قرمز امریکایی

درخت آلو قرمز یا آلوچه قرمز یا آلوچه امریکایی، میوه‌ای سرخ است. این نوع آلو از جنوبی و مرکزی آمریکا به عنوان مکان مادرزادی شناخته می‌شود. وقتی که اسپانیا منطقه‌ای را که این درخت در آنجا رشد می‌کرد را مورد استثمار قرار داد، این میوه به اروپا و سپس به دیگر نقاط جهان منتقل شد. آلو قرمز از نظر ظاهری به جز رنگ قرمزش به گوجه‌سبز شباهت دارد. گوشت این میوه خوش عطر است و وقتی کاملاً رسیده باشد، بسیار شیرین می‌شود و اغلب به صورت تازه و نو در مصرف قرار می‌گیرد.