منبع آب ۱۰۰۰ لیتری

تانکر صد هزار لیتری برای کارخانه روغن با کیفیت عالی توسط صنایع فلزی ارس خانی.