خرید نهال گردو چندلر در کردستان

خرید نهال گردو چندلر در کردستان
باردهی یک درخت چندلر بالغ بعد از پنج سال
انواع نهال های خوشه ای موجود در نهالستان
مناسب مناطق کوهستانی و سردسیر