کوره صنعتی زغال کبابی جداره ای


از کوره جداری معمولا جهت تولید زغال کبابی زغال کبابی با کیفیت که قابل ارائه به بازار و رقابت دارد استفاده میشود.
در ضمن این کوره ها اغلب تک منظوره هستند و شما نمی‌توانید دراین کوره زغالی لیمویی با کیفیت بالا تولید کنید