سرویس کولر گازی رشت

سرویس کولر گازی یک فرآیند ضروری است که برای حفظ عملکرد بهینه و طول عمر بلند کولر گازی لازم است. این فرآیند شامل چندین مرحله اصلی است که به طور معمول توسط تکنسین‌های متخصص و ماهر انجام می‌شود. در زیر توضیحاتی در مورد هر مرحله اصلی ارائه شده است:

تمیز کردن واحد داخلی و خارجی: این شامل تمیز کردن فیلترها، پنل‌ها، و قطعات داخلی و خارجی کولر گازی است تا هوا به طور صحیح جریان داشته باشد و کارایی سیستم بهبود یابد.

بررسی و تعیین سطح گاز: تکنسین بررسی می‌کند که آیا سطح گاز در داخل واحد داخلی و خارجی مناسب است یا نه. اگر سطح گاز کم یا زیاد باشد، ممکن است نیاز به شارژ گاز یا تخلیه بخار گازی باشد.

تست عملکرد و عیب‌یابی: تکنسین عملکرد کولر گازی را تست می‌کند و هرگونه عیب یا مشکل را تشخیص می‌دهد. این شامل بررسی فن‌ها، کمپرسور، موتورها و سایر قطعات مهم است.

تنظیمات و تعیین میزان توان مصرفی: در صورت لزوم، تنظیمات دما، سرعت فن و دیگر تنظیمات مورد نیاز انجام می‌شود و میزان توان مصرفی کولر گازی بررسی می‌شود.

تمیز کردن لوله‌ها و اتصالات: لوله‌ها و اتصالات داخلی و خارجی بررسی و تمیز شده و هرگونه نشتی یا خرابی تعمیر می‌شود.

تست فشار و تایید کیفیت: پس از انجام تمامی مراحل، یک تست فشار و تایید کیفیت برای اطمینان از عملکرد صحیح و بدون مشکل کولر گازی انجام می‌شود.