کتونی ایر فورس دختر و پسر

رویه چرم مصنوعی درجه یک
رویه صدرصد آبگریز
زیره پیو مواد نو لژدار و سبک وزن و دوردوخت
سایزبندی ۳۷تا۴۰
نرم و راحت