بذر ترب سفید

ترب سفید یه نوع خاص از تربهاست که از دانه‌ها و بذرهایی با رنگ سفید تهیه میشه. این نوع ترب اغلب برای استفاده در کشاورزی یا باغبانی مورد استفاده قرار میگیره.