گریم متعادل سازی چهره

در دوره آموزش Men’s Makeupمتعادل سازی چهره مردانه متناسب با فرم صورت، پاکسازی، آماده سازی و مراقبت از پوست، قبل و بعد از آرایش، متعادل سازی اجزاء چهره و گریم داماد را آموزش خواهید دید.
برای هماهنگی دوره های آموزشی با شماره ی درج شده آموزشگاه آرایشگری اعتدال در سایت تماس حاصل نمایید.