کود پاش پشت تراکتوری

ساخت و تولید کود پاش پشت تراکتوری
۴۵۰ لیتری و ۵۵۰ لیتری
با قیمت مناسب
تولید و فروش انواع کودپاش سانتریفیوژ (۴۵۰و۵۵۰لیتر) گاواهن کابین تراکتور... ارسال سراسر کشور با قیمت مناسب بدون واسطه.