ساخت صفر تا صد استخر سرپوشیده رامسر مازندران

مراحل ساخت استخر ویلایی
•چیدمان، جانمایی و طراحی استخر
•گودبرداری و حفاری زمین
•تسطیح و تراز بندی خاک
•آرماتوربندی نصب میلگرد فولادی
•لوله کشی استخر
•سیم کشی استخر
•بتن ریزی و آب بندی استخر
•کاشی کاری یا سرامیک کاری استخر
•نصب و راه اندازی تجهیزات استخر

بمـنظـور آگاهــــی از هزینه خریــد تجهـیزات استـخـری  | لولــه و اتصالات UPVC |  خرید کاشی-سرامیـک اسـتـخـر | هـــزینــه سـاخت اسـتـخـرهای عمــومی و خــانگــی،
لـطــفـاً با شـماره هـای درج شـده تمـاس حــاصــل فـرمــائیـد.