دیگ بخار ۲۰۰۰ کیلویی بویلر بخار

مشخصات دیگ بخار ۲۰۰۰۰ کیلویی به شرح زیر میباشد.

1-قابلیت هوشمند سازی
۲-فریب ایمنی بسیار بالا
۳- درب های لولایی و عایق بندی شده با سیمان فوند و فرانسه و خاک نسوز و شاموت نسوز

۴-لوله ها و ورق ها آلیاژ
۵-مشعل گاز سوز تمام اتوماتیک متناسب با ظرفیت دیک بخار

۶-پمپ طبقاتی متناسب با ظرفیت دستگاه


طراحی و ساخت انواع دیگ های بخار ۲ تنی در صنایع حرارتی رضا در مشهد