پلی اورتان سیاه براق (پولچم)

رنگ پلی اورتان محصولاتی دو جزِیی می باشد که پایه های زیرین آن پلی اورتان است. از نظر علمی رزین های پولی یورتان نوعی پلیمر می باشد. پوشش های پلی یورتان به کمک واکنش با هاردنر(خشک کن)خشک میشوند.
پوششهای پلی اورتان شامل محصولات متنوعی هستند.به صورتی که تمامی نیازهای صعنت رنگ آمیزی چوب را پوشش کامل میدهد. از محصولات پلی اورتان چوب همچنین میتوان به کیلر رویه پلی یورتان با درجه مات و براقی متنوع، آستر یا پرایمر پلی اورتان، رنگ رویه سفید پلی اورتان، رنگ رویه مشکی پلی اورتان و تینر پلی اورتان اشاره نمود.