تامين كننده سنگ لاشه و سنگ مالون با رنگهاي متنوع

تامين كننده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي در تمام نقاط كشور هستيم از توليد به مصرف. فروش بدون واسطه تامين مي شود.