آموزشگاه مراقبت زیبایی موژانا

پس‌ از اتمام دوره آموزش رنگ و مش، هنرجو می‌تواند با تسلط کامل رنگ و مش شامل آموزش رنگ موی حرفه‌ای، مش با فویل، ترمیم مش، دکوپاژ و غیره را انجام داده و مدرک فنی‌حرفه‌ای که از سوی سازمان صادر می‌شود را دریافت کند.