location-mark شهر خود را انتخاب کنید

مهد کودک مذهبی در شرق تهران

بازی های مورد علاقه ی کودکان قصر توپ ،بازی در زنگ تفریح مهد و پیش دبستان قرآنی یاس می باشد.
دوره رشد رفتاری وفکری کودک، این دوره ، زمان رشد زبانی، حرکتی، عاطفی و شناختی است. در خلال رشد زبانی، کودک خودش را ابراز می‌کند. با رشد حرکتی، میتواند لی‌لی کند، دوچرخه براند و از مانع بپرد.با رشد عاطفی، میتواند برخی درست و غلط هارا از هم تفکیک کند، احساس امنیت و اعتماد را تجربه کند و تعاملات اجتماعی داشته باشد. بازی کردن هیجانی مثل قصر توپ بهترین گزینه می باشد.