میز غذاخوری

دارای رنگبندی مختلف
نوع چوب روس
متریال پارچه پارچه از نوع چینی در رنگ بندی و مدل های مختف نوع پارچه. چرم پارچه .چرم خالص مصنوعی
دارای ابعاد مختلف میباشد

قیمت قبل: 17,500,000

آگهی‌های شعبه

میز غذاخوری

28,500,000 تومان
23,500,000 تومان

میز غذاخوری

16,500,000 تومان
15,500,000 تومان

میز غذاخوری

21,500,000 تومان
20,000,000 تومان

میز غذاخوری

15,500,000 تومان
14,500,000 تومان

میز غذاخوری

17,500,000 تومان
16,500,000 تومان

میز غذاخوری

18,500,000 تومان
17,000,000 تومان

میز غذاخوری

19,500,000 تومان
17,500,000 تومان

میز غذاخوری

13,500,000 تومان
13,000,000 تومان

میز و صندلی

18,500,000 تومان
17,000,000 تومان