مبل کلاسیک الیزابت

مبل شامل یه کاناپا فرانسوی و 4مبل دسته دار و 2صندلی همراه با میز و عسلی تمام راش