سفارش و قیمت عمده تفاله پرک چغندر

تفاله پرک چغندر : ماده حاصل شده از تفاله تر چغندر می باشد با اضافی شدن ملاس یا شیره چغندر کاملا خشک شده و انبار می‌شود
تفاله چغندر پرک یکی از غذاهای کامل برای تغذیه دام ها به شمار می رود
وب سایت شخصی