location-mark شهر خود را انتخاب کنید

کلید روشنایی هوشمند

کلید روشنایی هوشمند از ادوات خانه هوشمند است که می توان با استفاده از دستگاه مرکزی خانه هوشمند،تمامی سر خطهایی را که به آن وصل می شود را بصورت کاملا هوشمند چه در منزل و چه در خارج منزل و از طریق اپلیکیشن موبایل هدایت نمود.بدین صورت که شما با استفاده از اپلیکیشن و بدون تماس فیزیکی با کلید هوشمند بتوانید روشنایی خودرا خاموش ‌و روشن نمائید.این کلیدها قابلیت سناریو پذیری دارند و می توانند با دادن برنامه به آنها ودر صورت نیاز آنها را خاموش یا روشن کرد .برای واضح شدن مطلب به این مثال توجه کنید.شما یک مهمانی یا تولد سورپرایز دارید و می خواهید به محض ورود مهمان مشخص کلیه روشنایی شما روشن شود.شما می توانید به محض ورد مهمانها به فضای خانه با سناریویی که از قبل تعیین کردیه اید کلیه روشنایهای خود را فقط با فشردن یک آیکن در صفحه موبایل روشن کنید ونیازی به روشن کردن دستی تمامی روشنایی های خود از طریق کلید ندارید،همچنین در این سناریو میتوانید پس از روشن شدن چراغها سیستم صوتی خودراکه قبلا در سناریو قرارداده اید روشن کنید.

باماباش،هوشمند باش.

قیمت قبل: 2,400,000

عمارت نگارندگان فرداد