انواع طرح های جاگلدانی از چوب روسی

جاگلدانی از چوب روسی ساخته شده است در طرح ها و سایزهای مختلف با درخواست وسفارش مشتری طبق سلیقه ی او ساخته میشودوبا رنگ ضد آب رنگ آمیزی شده تا سالهای بیشتری بدون آسیب دوام داشته باشد وزیبایی خاصی به آن داده میشود. رنگ سفید قبل از رنگ آمیزی و رنگ قهوه ای بعد از رنگ آمیزی می باشد.