طراحی و اجرای انواع ویلا

سرمایه‌گذاری عالی و مطمئن!؟
خرید زمین و ساخت ویلا در بهشت ایران‌زمین! مازندران
با تیم مدیریتی و اجرایی متخصص، مجرب و متعهد شرکت کران سازه
هر روز زودتر شروع کنید افق بهتری را برای خود ترسیم نموده‌اید!!
***************************************************
برخی از پروژه‌های طراحی و اجراشده توسط شرکت:
- ویلاهای شهرک سرو نقره‌ای در سیسنگان
- ویلاهای دشت نور
- طراحی چندین ویلای لاکچری و کاخ ویلا
***********************************************