خدمات فورواردر و ترخیص کالا از گمرک

خدمات فورواردی و عملیاتی در بنادر انزلی و نوشهر و امیر آباد و منتظر درخواست آن شرکت محترم برای ارائه کردن نرخهای رقابتی به منظور خدمات فورواردری از طریق جمهوری اسلامی ایران می باشیم، و به تدریج ما می توانیم کار کنیم بصورت یک سیستم دائمی و با بهترین دانش با هر قابلیت دیگری از حوزه کسب و کار و کیفیت خدمات و غیره. فعالیت های فوق با هدف گسترش و تقویت حضور مشترک در کشورهای مستقل مشترک المنافع با استفاده از منابع مشترک و متنوع می باشد. جهت توضیحات تکمیلی با شرکت امین کاسپین شمال در بندر انزلی تماس حاصل بفرماید