کمپرسی سازی امینی

ساخت انواع اتاق کمپرسی در طرحهای معدنی و سفارشی با ورق فولاد مبارکه هیدرولیک ترک تحویل در اسرع وقت