تولید و فروش کوره های صندوقی

همانطور که اسمش پیداست درب آن ها رو به بالا باز می‌شود. داخل این کوره ها به شکل مربع یا مستطیل است.و بیشتر برای افراد که در آپارتمان و طبقات بالا هستند توصیه میشود.