بهترین قیمت پاستل روغنی پنتل

پاستل روغنی پنتل یکی از پیشنهاد های فروشگاه به شما میباشد این پاستل مغز نرمی دارد وبه دلیل روغن زیاد آن محو کردن را درنقاشی آسان کرده ورنگ بندی این کار بسیار شفاف میباشد این پاستل رادر رنگ بندی۲۵ رنگه میتوانید فقط با ۲۲۰۰۰۰ تومان از فروشگاه خریداری کنید.