سنگ قبر گل برجسته طرح مسجدی

خرید سنگ قبر گل برجسته طرح مسجدی خوزستان
خرید سنگ قبر گل برجسته اندیکا خوزستان
خرید سنگ قبر گل برجسته لرستان
خرید و قیمت سنگقبر گل برجسته کهگیلویه بویر احمد
سفارش از تمام نقاط کشور پذیرفته می شود.
✔سنگ بیست سانتی طرح برجسته و کتیبه طرح مسجدی با دوره گل کاری شده
✔سنگتراشی رشید
طراحی و ساخت سنگ قبر و سنگ شیر از جنس سنگ معدن مسجدسلیمان
مقاوم در برابر سرما و گرما
کار دست استادان چیره دست سنگتراشی
طراحی و ساخت در ابعاد و اندازه های مختلف
شکل سازه و طراحی سنگ به دست مشتری و اجرا توسط استادان سنگتراش هر طرحی در ذهن شماست قابل اجرا بر روی سنگ میباشد
سنگتراشی رشید