شال مامی پلیسه ی ابریشم شاین

کد۲۰۳۵.
شال مامی پلیسه ی ابریشم شاین
دور دوخت.
قواره ۷۵ در ۲متر.
کیفیت بی نظیر در طرح های فوق العاده.
جین ۱۲ عددی.
تک طرح.
شامل ۱۲ رنگ.
تک سلفون موجود‌ در یک جین.