فروش یوکا تنه کلفت

فروش یوکا تنه کلفت در مازندران
مجموعه گل و گیاه سالار افتخار دارد با چندین سال سابقه تولید و فروش گل و گیاه ارسال به سراسر کشور و کشورهای همسایه دارد.
درختچه یوکا، گیاهی است از خانواده لیلیاسه که موطن اصلی آن، جنوب غربی قاره آمریکاست.

یوکا ، از گیاهان دیر رشد و دارای برگهای بزرگ کشیده نوک تیز شمشیری و ایستاده است.

به تدریج که بر سنِ آن افزوده میشود، برگهای پاییتر ریخته و ساقه آن لخت میگردد.

برگ‌های یوکا، هنگامیکه جوان هستند، شفاف و مومی اند.

با افزایش سن گیاه، برگ‌ها خشن میشوند.

این گیاه، گل‌های سفید و کرمی به تعدادِ زیاد، به شکل زنگوله ای کوچک و واژگون، تولید مینماید.

اما در آپارتمان‌ها، کمتر به گل مینشیند.
فروش درختچه یوکا در شیراز
فروش درختچه یوکا در تهران
فروش درختچه یوکا در کرج