زبان گوساله و مغز

زبان گوساله و مغز
جهت مصرف ساندویچی ها و طباخی ها با بسته بندی های کاملا بهداشتی در سوپر گوشت آزاده مشهد موجود می باشد.