برس تک ردرز

کلیه اجناس ردرز از مواد نو و کاشت مو برسها با دستگاه آلمانی کاشته میشود .

قیمت قبل: 28,000