قیمت و خرید پرتقال تامسون خونی

پرتقال تامسون خونی در سایز های مختلف هم میوه میده هم سایه هم شکوفه هم همیشه سبز می باشد.