تودولیست فانتزی

ویژگی محصول:  1. تودولیست

  2. ۸۰برگ

  3. رنگ برگ کرم  و حاشیه دار

  4. جلد سخت و خیلی باکیفیت


تودولیست یا To-Do List به یک لیست از وظایف یا کارهایی اطلاق می‌شود که باید انجام داده شود. این لیست معمولاً به شکل یک فهرست ساده از وظایفی که باید در یک زمان مشخص انجام شوند، طراحی می‌شود. تودولیست می‌تواند به صورت دستی بر روی کاغذ، در دفتر یادداشت یا با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری و نرم‌افزارهای تخصصی ایجاد شود. این لیست معمولاً به منظور مدیریت زمان و برنامه‌ریزی فعالیت‌های روزانه، هفتگی یا ماهیانه استفاده می‌شود.