مرکز تخصصی درمان نوین زخم آوای سلامت

مرکز تخصصی درمان زخم آوای سلامت مازندران ارائه دهنده پیشرفته ترین خدمات درمان زخم های بستر، دیابتی ،سوختگی، عفونی، بعد از جراحی ،سینوس پیلونیدال و... با بهره گیری از کارشناسان آکادمیک ویژه حوزه زخم و با بکارگیری دستگاه ها و تجهیزات نوین در درمان زخم در استان مازندران آماده ارائه خدمات به هم استانی های عزیز می باشد. همچنین در طول دوره درمان برای بیماران فاکتور رسمی جهت دریافت هزینه های درمان صادر می گردد.