ابزار آسانبر

با این ابزار می توانید به راحتی مبلمان یا تجهیزات بزرگ را از یک مکان به مکان دیگر منتقل کنید.
انتقال آسان اجسام سنگینی مانند تختخواب، مبل، قفسه کتاب، پیانو، یخچال و هر گونه مبلمان سنگین و …

آگهی‌های شعبه

محصولی یافت نشد!