location-mark شهر خود را انتخاب کنید

موتور پرده بزقی خانه هوشمند

موتور پرده برقی در خانه هوشمند وظیفه بازو بسته کردن پردهای منزل در خانه هوشمند را برعهده دارد.شما می توانید از طریق اپلیکیشن خانه هوشمند که بر روی موبایل و یاتبلت شما نصب می شود ، پرده های منزل را باز و بسته نموده ،مقدار باز و بسته شدن پرده ها،به چپ و راست و یا از وسط باز و بسته شدن پردها را کنترل نمائید .همچنین می توانید با تعریف نمودن سناریو در اپلیکیشن خانه هوشمند زمان باز و بسته شدن پردها راکنترل کنید.مثلا ساعت ۸ صبح پردها به مقداری که شما می خواهید باز شوند و در ساعت ۴ بعدازظهر بسته شوند.همچنین می توانید با استفاده از سنسور نور هوشمند و تعریف مقدار لومن روشنایی مورد نیاز پردها باز و بسته شوند و مقدار روشنایی شما را تامین نمایند.اژ این طریق می تواتید مصرف انرژی را نیز کنترل نمائید.

قیمت قبل: 14,036,000

عمارت نگارندگان فرداد