اسپرال ۳۵لیتری

اسپرال ۳۵لیتری اسمارت با بدنه فلزی با پاتیل استیل با شاخ استیل دارای کلید ۲دور دارای تایمر دار