جگر تازه گوسفندی بسته بندی

فروش و عرضه جگر تازه و درجه یک گوسفندی جهت مصرف جگرکی و کبابی ها و خانگی.کاملا سالم و تضمینی.کشتار روز.
جهت سفارش می توانید با شماره های درج شده سوپر گوشت آزاده مشهد در سایت تماس حاصل نمایید.