location-mark شهر خود را انتخاب کنید

انواع یاتاقان و شفت

تولید و فروش انواع یاتاقان و شفت های موتور و انتقال دان و ایستگاه و....

تولید و پخش تجهیزات مرغداری نوین طیور

آگهی‌های شعبه

قیمت علوفه خردکن

20,000,000 تومان
15,000,000 تومان

خرید کولر صنعتی از سازنده

15,000,000 تومان
13,000,000 تومان

قیمت قفس مرغ تخم گذار

3,000,000 تومان
2,000,000 تومان

خرید و قیمت پد سلولوزی

10,000,000 تومان
5,000,000 تومان

خرید و قیمت هواکش ۱۴۰

18,000,000 تومان
14,000,000 تومان

بالابر انتقال دان در قزوین

18,000,000 تومان
15,000,000 تومان

بالابر ۵متری قیمت خرید

20,000,000 تومان
10,000,000 تومان