دوره آموزشی تعمیرات آبگرمکن با مدرک فنی و حرفه ای

دوره آموزشی مدیر تور
با اعطای مدرک بین المللی فنی و حرفه ای
در 10 الی 12 جلسه
در آموزشگاه فنی و حرفه ای بوستان
رشت خیابان سعدی سه راه معلم
جهت ثبت نام تماس حاصل فرمایید