آموزش پاستل روغنی در تهران

آموزش تکنیک پاستل روغنی در ابعاد ۵۰در۷۰ و کار هنرجو در تهران،شهرک ولیعصر گالری نقاشی نشاط می باشد.